Donatas Nor [Installation Art]

Menininkas savo kūryboje naudojantis tokias medijas kaip skulptūra, šviesa, projekcijos. Darbai dažniausiai nagrinėja socialines temas bei pasamoninius reiškinius. Ne išimtis ir būsima darbų serija, kuri iškels klausimus apie mentalinį sovietmečio palikimą dabar jau laisvose, pabaltijo šalyse. Būtent pirmajį šios serijos darbą, pavadinimu - “Siena”, galėsime išvysti šalia Eksperimentų scenos; po Mindaugo tiltu esančioje erdvėje.


Tai skulptūra iš būsimos serijos darbų, kurie analizuoja mentalinį sovietmečio palikimą. Tam pasitelkiami tarybų sąjungos architektūros bruožai ir detalės. Instaliacija sukurta iš stiklo blokelių, kurie dar sovietmečiu buvo naudojami vienoje iš mokyklų. Dažniausiai susidurti su šiuo architektūros elementu galima švietimo įstaigose, arba tiesiog viešosios paskirties pastatuose kuriems yra bent 30 metų. Pats kūrinys pasakoja apie uždarumą, kurį teko patirti trijų pabaltijo valstybių žmonėms (Lietuva, Latvija, Estija) išgyvenusiems okupacinį laikotarpį. Kalbama ne vien apie teritorinį uždarumą, kurio įtaka neabejojama, bet kartu tarsi pasąmonės bloką, kuris pasireiškia nuoširdžios interakcijos trūkumu, perdėtu konservatyvumu, nepagrįstomis baimėmis. Šiuo darbu autorius kelia klausimus apie kartų pasikeitimus, “filtravimą” bei palikimą kaip “nuosėdą”. Darbas “Siena” tarytum atspindys, kaip stiklo blokelių estetinė sąsaja su sovietiniu paveldu iširs.